Veelgestelde vragen

Onderstaand vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen over onze producten.

Wat zegt de speekseltest?

Met behulp van de speekseltest kan worden vastgesteld of u al dan niet positief test op het enzym dat duidt op actief weefselafbraak in de mond. Het afnemen van de test duurt 2 minuten en na vijf minuten is de uitslag beschikbaar. Soms kan de tandarts met het blote oog nog niet zien dat er een proces van weefselafbraak in de mond gaande is, maar met deze speekseltest kan dit al worden aangetoond.

Wanneer kunt u weer testen om te kijken of ik negatief reageer?

Als u er voor kiest om de gingivitis/parodontitis tegen te gaan en aan het preventieprogramma wilt deelnemen kunnen we u na 3 maanden weer testen.

Als ik nu een positieve test heb (twee streepjes) kom ik daar dan nog wel van af?

Ja, de speekseltest meet de ziekteactiviteit op het moment van testen. Met de test wordt er op het actieve (a) mmp-8 enzym getest, dit enzym geeft aan of uw lichaam actief MMP-8 aanmaakt wat duidt op een actief afbraakproces in de mond. Dit wil dus niet zeggen dat als er éénmaal weefselafbraak gaande is, dat u daar niet meer vanaf komt. Het proces kan gestopt worden d.m.v. bijvoorbeeld een preventie programma.

Wat als ik niet mee wil doen aan deze verandering en gewoon alleen een Periodiek Mondonderzoek wil bij de tandarts?

U mag natuurlijk altijd zelf beslissen over welke behandeling u wel of niet ondergaat, maar wij raden deze preventieve controle afspraak wel aan. Gezond tandvlees is de basis voor een sterk én gezond gebit. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft namelijk tandvleesproblemen. Het is belangrijk om uw tandvlees gezond te houden. Door uw tandvlees zo goed mogelijk te onderhouden worden problemen op de lange termijn zoveel mogelijk voorkomen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wanneer het gebit vaker professioneel gereinigd wordt, dit de duurzaamheid van uw gebit ten goede komt. Hiernaast worden de kosten voor curatieve behandelingen op lange termijn verminderd, aangezien je deze problemen kunt voorkomen. Wanneer u dit advies toch afslaat zullen wij dit noteren in uw patiëntenkaart. U bent dan geïnformeerd over de eventuele gevolgen en neemt hier zelf de verantwoordelijkheid voor.

Wat zijn de kosten voor zo’n PMO met preventie afspraak?

De kosten voor de halfjaarlijkse controle blijft hetzelfde. Er komen in sommige gevallen kosten bij voor de professionele reiniging bij de preventie assistente. Aan de hand van de DPSI score( tandvleescijfer) en de hoeveelheid bloeding, plaque en tandsteen in de mond, wordt beoordeeld hoeveel tijd de professionele gebitsreiniging in beslag neemt.

Bent u jonger dan 18 jaar?

Dan vallen deze kosten niet onder de basisverzekering en wordt de test dus niet vergoed.

Bent u ouder dan 18 jaar?

Als u een tandartsverzekering heeft wordt de code voor de test in de meeste gevallen voor 75-100% vergoed. U kunt in de behandelkamer navragen hoeveel u van uw budget voor dat jaar nog te besteden heeft. De code die we voor de test declareren is m32.

Wat houdt een preventie programma in en wat zijn de kosten?

Wanneer u een positieve testuitslag blijkt te hebben, raden wij u een preventie programma aan waarin we samen de mondgezondheid weer op orde willen krijgen. Het voorgestelde preventie programma is zowel afhankelijk van de uitslag van de test als uw tandvleescijfer.

Bijvoorbeeld: u bent positief (2 streepjes) en heeft DPSI A (tandvleescijfer 0,1 of 2) dan wordt u voorgesteld om 2x per jaar uw gebit professioneel te laten reinigen bij de preventie assistente. Afhankelijk van de hoeveelheid tandsteen en tandplak wordt uw gebit 5 tot 30 minuten professioneel gereinigd. Per 5 minuten wordt een tarief van (€ ) in rekening gebracht. Dit betekent dat als de preventie assistente 15 minuten bezig is met het reinigen van uw gebit. Dit 3x (€) kost. Op jaarbasis kost dit(€).

Wat als er toch gepoetst is voor de test?

Als u per ongeluk toch uw tanden heeft gepoetst (of kauwgom gekauwd/gegeten/gerookt) vóór de afspraak bij de tandarts en/of mondhygienist/preventieassistente dan zal de PerioSafe test tijdens een nieuwe Periodieke Mondonderzoek (PMO) uitgevoerd worden.

Waarom gaat de tandartspraktijk deze verandering aan? Wat is het nut ervan?

We willen als tandartsenpraktijk onze patiënten de beste zorg aanbieden en ons meer richten op preventie. Voorkomen is beter dan genezen. De speekseltest kan al in een vroeg stadium aangeven dat er weefselschade in de mond aanwezig is, vaak nog voordat dit zichtbaar is in de mond. En omdat wij nu eerder weten dat er iets mis is, passen we daar de behandeling ook op aan. Hiernaast toont steeds meer wetenschappelijk onderzoek aan dat er een duidelijke relatie bestaat tussen de mondgezondheid en systemische ziekten zoals, diabetes, reuma, longziekten en hart- en vaatproblemen. De mond is de poortwachter van het gehele lichaam en daar willen wij meer de nadruk op leggen.

Wat is het verschil tussen een preventie assistent, paro-preventieassistent en mondhygiënist?

Het belangrijkste verschil is dat een mondhygiënist een Hbo-opgeleide paramedicus is, die voortdurend aan de kwaliteitseisen wordt getoetst. De titel mondhygiënist is dan ook een door de wet BIG beschermde titel. De mondhygiënist is gespecialiseerd in de behandeling van tandvleesaandoeningen zoals gingivitis en parodontitis. Een preventie-assistent mag tot 3mm onder het tandvlees tandsteen verwijderen en de paro- preventieassistent t/m 5mm. Als het tandsteen dieper zit dan 5mm moet het door een mondhygiënist verwijderd worden.

Wat gebeurt er bij een reinigingsbehandeling bij de mondhygiënist?

Tandsteen en tandplak in verdiepte pockets kunt u niet zelf verwijderen. De mondhygiënist zal in sommige gevallen uw tanden kleuren om te kijken waar de tandplak zit. Daarna spuit ze het schoon en kleurt de plak roze die achterblijft. De plak en tandsteen worden verwijderd en de verdiepte ruimtes tussen tanden en tandvlees worden schoongemaakt. De tanden worden daarna gepolijst, zodat het tandoppervlak heel glad is. Dit noemen we een professionele gebitsreiniging.

De preventie assistent kleurt en haalt plak en tandsteen weg tot max 3mm onder het tandvlees en polijst het hele gebit.

De paro-preventieassistent kleurt en haalt plak en tandsteen weg t/m 5mm onder de rand van het tandvlees en polijst het hele gebit.

Waarom is een professionele reiniging van de tanden en kiezen belangrijk?

Met een professionele reiniging wordt de tandplak en tandsteen op het tandoppervlak en in de pockets verwijderd. Door de combinatie van een goede mondhygiëne en professionele gebitsreiniging kan de tandvleesontsteking verdwijnen en kan het gezonde tandvlees zich weer aan de tanden en kiezen hechten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wanneer het gebit vaker professioneel gereinigd wordt dit de duurzaamheid van uw gebit ten goede komt. Hiernaast worden de kosten voor restauratieve behandelingen op lange termijn verminderd.

Lees ons laatste nieuws