Parodontitis

Een ernstige tandvleesontsteking

Parodontitis is een ernstige tandvleesontsteking. Bij parodontitis zijn de vezels rondom de tanden en kiezen betrokken, ook vindt er botverlies plaats. Dit kan leiden tot het verlies van tanden en kiezen. Parodontitis is één van de meest voorkomende ziekten onder de bevolking.

Parodontitis geeft zelden pijnklachten, waardoor het lang onopgemerkt kan blijven. Als parodontitis lang onopgemerkt blijft, zal er steeds meer kaakbot verloren gaan. Uit onderzoek blijkt dat parodontitis ook een ongunstige invloed heeft op de algehele gezondheid.

Risicofactoren

  • Roken
  • Levensfactoren; stress, roken, sociaaleconomische status
  • Ongecontroleerde diabetes mellitus
  • Erfelijkheid

Symptomen

  • Bloedend of terugtrekkend tandvlees
  • Rood en gezwollen tandvlees
  • Stinkende adem
  • Pusafvloed
  • Mobiele tanden en kiezen

Parodontitis

Voorkomen

Door het inzetten van de PerioSafe speekseltest kan het proces wat weefselafbraak uiteindelijk veroorzaakt worden opgespoord, nog voordat de schade zichtbaar is. De PerioSafe speekseltest is een belangrijke extra secundaire tool tijdens de behandeling die door de professional kan worden ingezet om (vroegtijdige) parodontale problemen op te sporen.

Parodontitis kan in een vroeg stadium goed behandeld worden. Door professionele behandelingen door de mondhygiënist of parodontoloog kan het proces van parodontitis gestopt worden. De PerioSafe test kan ingezet worden voorafgaande aan het implanteren, bij parodontale nazorg en preventieve mondzorg.

Lees ons laatste nieuws