De diagnostische nauwkeurigheid van orale biomarkers uit de mondholte

Om de huidige en toekomstige status van parodontale en peri-implantaire aandoeningen te bepalen

Ernstige parodontitis staat wereldwijd op de 6e plaats van meest voorkomende ziekte! De diagnose van parodontitis wordt voornamelijk gedaan aan de hand van conventionele klinische parameters. Deze parameters weerspiegelen echter eerder het verleden dan de huidige klinische status of toekomstige ziekteprogressie en (waarschijnlijk) het resultaat van parodontale behandelingen.

Specifieke en gevoelige biomarkers voor parodontale aandoeningen zijn uitgebreid onderzocht om de huidige status/toekomstige ziekteprogressie te voorspellen. Sommige biomarkers zijn vertaald naar een POC-test voor gebruik bij de diagnose en behandeling van parodontitis. Van de POC-testen die tot nu toe zijn ontwikkeld, heeft actieve matrix metalloproteinase-8 (aMMP-8) veelbelovende resultaten opgeleverd in termen van diagnostische en prognostische waarden.

Lees het artikel

Lees ons laatste nieuws